Mimoriadna členská schôdza OO Srz Poltár

Dňa 27.9.2019 sa bude konať mimoriadna členská schôdza OO Srz Poltár .

Miesto konania je v ANNA bare .

Začiatok schôdze je o 17/00 hod.

Program

1.Otvorenie

2.Voľba pracovnéo predsedníctva

3.Voľba komisií , mandátovej , volebnej , návrovej

4.Voľba delegátov na mimoriadnu konferenciu MsO SRZ

5.Diskusia

6.Návr na uznesenie

7.Záver

OO Srz Poltár

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Preteky VN Uhorské 2019

Fotografie z pretekov na VN Uhorské ..

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Výročná členská schodza 2019

Fotografie z výročnej schodze OO SRZ v Poltári

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Plán predaja rybárskych náležitostí na rok 2019

Január 16 , 30 . 1 2019 od 14/00 – 15/00 hod

Február 6 , 20 . 2 2019 od 14/00 – 15/00 hod

Marec 6 ,13 , 20 , 27 . 3 2019 od 14/00 – 16/00 hod

Apríl 10 , 17 , 24 .4.2019 od 14/00 – 16/00 hod

Máj 18.5.2019 na pretekoch Uhorské od 8/00 do 11/30 hod

Jún a Júl predaj po telefonickom dohovore

Predaj sa bude uskutočnovať v kancelárii OO SRZ Poltár na ulici Slobody v kultúrnom dome.

Členskú známku je potrebné vyplaťiť do 31,3,2019 jej nevyplatením zaniká členstvo v organizácii.

Študenti sú povinný doložiť doklad o štúdiu , výdaj povolení na priváte len po telefonickom dohovore

RIADNE VYPLNENÝ PREHĽAD O ÚLOVKOCH JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ DO 15,1,2019

Publikované v Nezařazené, Novinky | Vložiť komentár

Silvestrovské halászlé 2018

Fotografie z priebehu tradičného koncoročného varenia halászlé v Poltári

OO Srz Poltár

Publikované v Nezařazené, Novinky | Vložiť komentár

Zarybnenie boleňom v septembri 2018

Dňa 24.septembra 2018 bol do rieky Ipeľ revír číslo 6. a vodnej nádrže
Uhorské vysadený Boleň /rôčok/ v množstve po 500 kusov.

Publikované v Nezařazené, Novinky | Vložiť komentár